תכנית נעל”ה בכפר הנוער עיינות – נעמת מציעה לנוער דובר אנגלית מכל רחבי העולם חוויית תיכון אחרת הכוללת חיזוק החיבור לארץ ישראל ולמורשת היהודית, תוך לימוד לבגרות מלאה.
תלמידי נעל”ה משולבים עם תלמידי בית הספר במגמות השונות ובפעילויות מגוונות.
כיום מגיעים אלינו תלמידים מ-16 מדינות שונות בעולם המערבי כדוגמת ארה”ב, אוסטרליה, קנדה, יפן, איטליה, גרמניה ועוד.