בספטמבר 2018 תפתח מגמת האדריכלות המתקדמת הראשונה בישראל.
מדובר במגמה טכנולוגית (י-יב) עם אפשרות להרחבה ללימודי הנדסאי – י”ג-י”ד. מטרת המגמה להכשיר את דור העתיד של האדריכלים בעלי חשיבה ומודעות לעולם הקיימות.
אדריכלים שיבינו את ההשלכות של עשייה אדריכלית על איכות סביבה ושימורה לדורות הבאים.
התלמידים יתמחו בגישת האדריכלות הירוקה ותכנון אקולוגי כולל רכישת ידע ייחודי והתנסות מעשית.