מדע שעוסק בחומרים, בתכונות החומרים, במבנה ובשינויים שהחומר עובר .
בתוכנית הדגש על הקשר לחיי יום יום ולביולוגיה, עבודה מעשית חוקרת במעבדות.
במבחנים הדגש על ההבנה ופחות על החישובים.

התלמידים בכפר לומדים כימייה החל מכיתה י’. תלמיד בעל מוטיבציה לימודית גבוהה המתעניין בכימיה ובמחקר , אשר חולם לגלות עולם החומר, משתלב בלימודי המקצוע ומובל לאורך שלוש שנים על ידי צוות מורים מקצועיים איכותי, סובלני, אכפתי , צוות תומך ומאמין בכל אחד מהתלמידים.

תוכנית הלימודים בכימיה בהיקף של 5 יח”ל כוללת:
הגשה ליחידת לימוד ראשונה בהיקף של 3 יח”ל בסיום כיתה יא’

בסיום כיתה יב’, כל תלמיד מגיש פורטפוליו מעבדות חקר ונבחן בבחינה חיצונית ביחידת המעבדה “כימיה בגישה חוקרת” וביחידה עיונית בנושא הבחירה.

 

שיטות העבודה בהוראת הכימיה:
שימוש במגוון דרכי הוראה לפיתוח החשיבה וההבנה, קריאה ביקורתית של מאמרים מדעיים, עריכת ניסויים מעבדתיים מגוונים, בניית מודלים מוחשיים ושימוש בהם בהוראת הנושאים הנלמדים, עידוד עבודה עצמאית של התלמידים בהכנת הרצאות בתחומים שונים והצגת פרויקטים בפני תלמידי המגמה.
השיעורים מלווים באופן רצוף בתרגול, הדגמות מעבדה, סרטונים ולעיתים עבודות במחשב.

תכנית העשרה בשיתוף עם מכון דוידסון להוראת המדעים ברחובות כוללת סיורים לימודיים וסדנאות בתחומי מדע מגוונים בכיתה י’ ועבודות מעבדה וחקר בהנחיית מורי ביה”ס וצוות חוקרים ממכון דוידסון החל מכיתה יא’ עד סוף יב’.