במגמת “משפט עברי” אנו לומדים  מקורות מהתרבות היהודית בגישה תוססת וחדשנית. יסודות המשפט העברי חושפים עולם מרתק של דילמות, מושגי יסוד ואקטואליה. תכנית הלימודים במגמה זו עוסקים בנושאים אקטואליים הרלוונטיים לחיי היומיום וליחסים בין אדם וחברו. נושאים ערכיים אלו נלמדים בראי ארון הספרים היהודי. בפני התלמידים נפתח צוהר אל עולם עשיר וקסום של תרבות המעשירה את הלומד ומחדדת את חשיבתו.

מבנה המגמה:

כיתה י’ (1 יח”ל) – “יחיד וחברה”-התכנית עוסקת בסוגיות בנושאים שבין היחיד לחברה: ערכו של היחיד, היחס אל הזולת  והמחויבות לחייו, השבת אבדה והיחס לממון הזולת, תרבות המחלוקת

כיתה י”א (2 יח”ל) “משפט עברי”–לימודי בחירה. התכנית בשנה זו כוללת:
א. “דברים שבינו לבינה”-סוגיות בדיני משפחה העוסקות בנישואין,  צדדים משפטיים וטקסיים, חובותיהם וזכויותיהם של הבעל והאישה בנישואין ואף בגירושין.(1 יח”)

ב. “משפט ויושר”- סוגיות שבהן יש ניגוד בין עשיית הדין לצדק. הדיון בסוגיות העוסקות  ב”אזור התפר” בין ה”חוק היבש” ל”חוק הלב”- שיקולים מוסריים ואנושיים המכוונים את האדם הרגיש לפעול “לפנים משורת הדין”. (1 יח”ל)

 

כיתה י”ב (2 יח”ל) –”אבות ועוד”- תכנית הלימודים כוללת משניות נבחרות מפרקי אבות וסיפורי חכמים עם מוסר השכל.  הלימוד  מהווה בסיס  לפיתוח מחויבות מוסרית כלל אנושית, תוך דיאלוג עם תוכני המשניות המביאים לידי ביטוי יחסים שבין אדם לחברו, תורת המוסר האישי והחברתי, מושגי הצלחה ואושר, מטרת החיים הראויה להגשמתה, שלמות אנושית: חכם, חסיד וצדיק ועוד

הערה: המקצוע מקנה בונוס לציון הבגרות במוסדות להשכלה גבוהה

תכנית בארי

התוכנית מושתתת על מודל חינוכי רב-תחומי אשר שם לו למטרה לעצב בתי ספר על-יסודיים ממלכתיים ברוח יהודית פלורליסטית, להעמיק את הידע ותחושת המחויבות של התלמיד לגבי זהותו היהודית-ישראלית ולהטמיע את ערכי תרבות ישראל בקהילת בית הספר וסביבתו.

בית הספר עיינות  עוסק בעיצוב הזהות הבית-ספרית בתחום היהדות ומורשת ישראל מזה 10 שנים בתחום הפורמאלי ובתחום הבלתי פורמאלי .

בתחום הפורמאלי: המטרה המרכזית הקניית ידע והפנמתו במקצועות היהדות ובתרבות היהודית על גווניה השונים לכלל תלמידי בית הספר ושאיפה להקנות מיומנויות לימוד שיאפשרו לתלמידים למידה עצמאית. התכנית נלמדת בעיינות מכיתה ט’-י”ב והיא כוללת לימוד נושאים ולימוד על פי סוגיות תלמודיות בהיקף של 5 יחידות לימוד לבגרות. התלמידים נפגשים עם מקורות תוך כדי בחינת הרלוונטיות של ערכי היהדות ותכניה בימינו.

בתחום הבלתי פורמאלי: המטרה המרכזית העצמת התלמיד בבניית זהותו היהודית-ישראלית והטמעת התפיסה היהודית הפלורליסטית בקהילת בית הספר. התכנית כוללת: חשיפת כל תלמידי ביה”ס לחגי ישראל וללוח השנה העברי. במטרה לחזק את הזיקה לעם  היהודי ולהגביר את תחושת השייכות להיסטוריה ולתרבות היהודית.