כחלק מהתפיסה של המשק כמחנך לערך העבודה ולקיחת האחריות אנו מכוונים את תלמידי הכפר לא רק להשתלב במשק אלא להפוך לגורם מוביל בכל ענף וענף.

רכזי הענפים השונים (צמחי מרפא, גידולי שדה, נוי, מכוורת, פינת חי וירקות אורגניים) משלבים למידה עיונית שמטרתה רכישת ידע, הבנה ולמידה מעשית שמטרתה פיתוח ותחזוקה של כלל הענפים. הלמידה מתבצעת תוך דיאלוג ויחס אישי ויש בה דגש על תהליך עבודת צוות – שילוב של עבודה עיונית ומעשית.

מדי שנה תלמידים נבחרים במשק יוצאים לקורס רישיון על טרקטור, אשר משמש אותם בכפר בתפעול השותף במשק החקלאי.

 


משק