תכנית נעל”ה בכפר הנוער עיינות – נעמת מציעה לנוער דובר אנגלית מכל רחבי העולם חוויית תיכון אחרת הכוללת חיזוק החיבור לארץ ישראל ולמורשת היהודית, תוך לימוד לבגרות מלאה.
תלמידי נעל”ה משולבים עם תלמידי בית הספר במגמות השונות ובפעילויות מגוונות.
כיום מגיעים אלינו תלמידים מ-16 מדינות שונות בעולם המערבי כדוגמת ארה”ב, אוסטרליה, קנדה, יפן, איטליה, גרמניה ועוד.

קליטת תלמידי נעל”ה – מפעל ציוני

 

ראשית אנו קולטים תלמידי נעל”ה כחלק ממפעל ציוני המעלה עשרות תלמידים יהודים מרחבי העולם המערבי.  אנו רואים בכך ערך עליון ומחויבות גדולה ונושאים באחריות זאת בגאווה גדולה. אנו חושפים את תלמידינו למורשת היהודית ולהכרת מדינת ישראל באמצעות טיולים משולבים עם קק”ל.

 

תיכון עיינות פועל להנחלת העקרונות המצוינים בהכרזה על הקמת מדינת ישראל, להעמקת הערכים המבססים אותה כמדינה יהודית ודמוקרטית ולטיפוח המורשת והזיקות התרבותיות של אוכלוסיית תלמידיו.