על  כפר הנוער החקלאי עיינות

כפר הנוער החקלאי עיינות כיאה לשמו, מציע מסלול לימודים לבגרות בחקלאות של אגרואקולוגיה, שילוב של חקלאות ואקולוגיה. במסלול זה כפר הנוער החקלאי עיינות שם דגש על מידת ההתערבות של האדם בטבע בסביבה החקלאית, על מנת לתת מענה לצרכים הבסיסים של החברה האנושית מבחינת לבוש ומזון והצרכים של חברת השפע המערבית. החקלאות נלמדת על היבטיה השונים והמשולבים, מבחינת ההיבטים של מדע ואבולוציה, קדמה טכנולוגיה, כלכלה וכלכת שוק, סביבה, חברה ועוד.

תזונה וביולוגיה

במסגרת מדעי החקלאות ניתן ללמוד כפר נוער מדעי התזונה גם בלימודי הבגרות. לימודי תזונה כוללים חומרים עיוניים בכימיה ובביולוגיה בהקשר של ההשפעה התזונתית על האדם. כפר נוער מדעי התזונה מתמקד באופן צריכת האדם את רכיבי המזון והיבטים תרבותיים בצרכנות מזון, לצד לימודים עיוניים בנושא ההתפתחות הטכנולוגית בתעשיית המזון ומשמעויותיו האקולוגיות והסביבתיות. עוד במסגרת הלימודים האפשריים במסגרת כפר נוער ביולוגיה המותאמת לאתגרי התקופה הנוכחית. במסגרת כפר נוער ביולוגיה אינה נלמדת רק בשיעורים בכיתה, אלא גם בהתנסויות עצמאיות ומונחות במעבדה. הלימודים משתלבים עם הכרת המכשור המחקרי והמדעי המודרני ותוך שימוש באמצעים אורקוליים וממוחשבים במתקנים השונים של המשק החקלאי.

 דיפלומטיה וקולנוע

במסגרת המסלולים השונים של כפר הנוער החקלאי עיינות חשוב לציין גם את מסלול כפר נוער דיפלומטיה ותקשורת בין לאומית. המגמה החדשנית של כפר נוער דיפלומטיה נלמדת בשפה האנגלית בצורה חווייתית הכוללת סדנאות, משחקי תפקידים, הדמיות, דיונים ושיתופי פעולה עם בתי ספר אחרים בארץ ובעולם. מסלול כפר נוער קולנוע במסגרת כפר הנוער החקלאי עיינות כולל חלק עיוני וחלק מעשי. בחלק העיוני התלמידים מכירים את ההיסטוריה של הקולנוע מהתקופה הקלאסית דרך לימודי צילום ותאורה ותיאוריות קולנועיות שונות. מסלול כפר נוער קולנוע כולל לימודי עריכה ותסריטאות, פס קול והפקת סרט בפועל.

לימודים וחיים – כפר הנוער החקלאי עיינות

כפר הנוער החקלאי עיינות מציע מסגרת מיוחדת עבור בני נוער בה הם יכולים למוצא את עצמם מבחינה לימודית וחברתית. מסגרת זו מיועדת לפתוח בפני כל אחד ואחת מגוון של אפשרויות חינוכיות, על מנת לאפשר להם לפתח עולמות תוכן אישיים המחוברים לטבע ולאדמה. בבסיס התפיסה החינוכית התובנה שחשוב להתנסות ומותר לטעות, מכיוון שזו הדרך לצמיחה אישית. התלמידים יכולים למצוא את עצמם במסגרות הלימוד הקטנות, במשק החקלאי ובתרבות שעות הפנאי בפנימייה המיוחדת.