תלמידי כפר הנוער העיינות בפרס ארצי על שמירת איכות הסביבה, מרחבים מטופחים וחשיבה סביבתית לטווח ארוך. לתלמידי כפר הנוער עיינות – נעמת הוענקה תעודת הוקרה והצטיינות ואף פרס כספי בסך 25,000 ₪.
בתחרות השתתפו 30 מוסדות חינוך שנבחנו על בסיס קריטריונים מגוונים העוסקים בהיבטים המורכבים בתחום שמירה על איכות הסביבה וחינוך סביבתי. מטרת תחרות זו היא לטפח זיקה לארץ ישראל, לבחון התמודדות ראויה עם האתגרים הסביבתיים של המאה ה-21, שמירה על איכות חיים גבוהה בסביבה מטופחת ומזמינה של תלמידי הכפר ופיתוח מודעות חברתית וסביבתית גבוהה של כלל התלמידים.
כפר הנוער עיינות – נעמת מקיים אורח חיים המעודד קיימות וחשיבה ארוכת טווח, הבאה לידי ביטוי בפרויקטים סביבתיים-חברתיים רבים בהם מעורבים התלמידים וצוות ההוראה, ביניהם: לול לטיפול מקומי בזבל אורגני, טיפול במים מושבים, התנדבות של כלל תלמידי הכפר ועוד. כל אלה זיכו את הכפר בהצטיינות יתרה על כל אותם פרמטרים שנבחנו בתחרות. לאחר חמש שניות זכיה ברציפות בחמישה כוכבי יופי, כפר הנוער עיינות – נעמת קיבל את אות המצטיין לאור השקעה מתמדת בתחומים שנבחנו.