דיפלומטיה ותקשורת בין-לאומית היא מגמה חדשנית ובין-תחומית הנלמדת בשפה האנגלית. במסגרת המגמה יפתחו התלמידים יכולות גבוהות באנגלית, מעבר לרמה הנדרשות ב-5 יח”ל, בהבעה בע”פ, בכתב ובקריאה. כמו כן, יפתחו מיומנויות כגון תקשורת בין-אישית, חשיבה ביקורתית ויצירתית, כישורי מנהיגות, משא ומתן, יישוב סכסוכים וגם תרגום. אלה הם נכסים שמהם יפיקו התלמידים תועלת בחייהם האישיים בהווה ובעבודתם בעתיד.
הלימודים יעשו בצורה חווייתית ופעילה באמצעות סדנאות, משחקי תפקידים, הדמיות, דיונים, עבודה בקבוצות, טיפוח עבודת צוות, מרצים אורחים ושיתופי פעולה עם בתי ספר אחרים בארץ ובעולם
המגמה בכפר הנוער עיינות – נעמת מורכבת מתלמידי נעלה ותלמידים ישראלים היוצרים מרקם של לימודים רב תרבותיים ומזמנים שיח ולמידה באנגלית עם תלמידים מכל העולם..

מה כוללים הלימודים?

מיומנויות התקשורת (לימודי בסיס) – התכנים הלימודיים בלימודי הבסיס יתמקדו בנושאים הבאים: דיפלומטיה, רב-תרבותיות, כוחו של סיפור, מדיה ויחסים בין-לאומיים. התלמידים ילמדו וישתלמו במיומנויות הדיון והדוברות, כישורי מנהיגות ועבודת צוות.
ניהול סכסוכים ויישובם – במהלך הלמידה ייחשפו התלמידים למגוון הגורמים העומדים בבסיסו של סכסוך וילמדו עליהם. תהליך הלמידה והחקירה יכלול מרכיבים תיאורטיים, ניתוח וייצור של תרחישים. בחלק המעשי ילמדו התלמידים לגשר, לנהל וליישב סכסוכים. נוסף על כך, ישתתפו במגוון פעילויות קהילתיות-חברתיות מחוץ לבית הספר ושם יישמו את הידע שרכשו