מקצוע מדעי התזונה הוא אחד מהמקצועות הנלמדים במסגרת מדעי החקלאות ומיועד לתלמידי חטיבה עליונה הלומדים מדעי החקלאות  בהיקף של 5 יחידות לקראת בחינת בגרות.

נושאי התכנית מבוססים על פרקי לימוד בכימיה ובביולוגיה בהקשר לתכני הנושא תזונה. התכנית כוללת שני חלקים מרכזיים:

חלק א: כולל חמישה פרקים המתייחסים להיבטים השונים של צריכת המזון: רכיבי מזון, ותפקודם בגוף האדם, אנרגיה ומזון, בריאות ומזון, כמויות מזון מומלצות לצריכה וצרכנות מזון בהיבטים תרבותיים-חברתיים.

חלק ב כולל פרק אחד בנושא טכנולוגיה של מזון.

 

התכנית עוסקת בהיבטים השונים של התזונה, תוך הדגשת הקשר שבין המזון ורכיביו ובין השימוש הנכון במזון כגורם המשפיע על בריאות האדם והיא כוללת מפרט תכני לימוד עיוניים ולמידה מעשית (hands on activities).

 

Untitled1