התבלין הינו מרכז הלמידה של הכפר, המספק לכלל התלמידים תמיכה לימודית במקצועות הנלמדים בבית-הספר.

אנו מעניקים תמיכה לימודית רחבה באמצעות מגוון מורים מקצועיים בכל התחומים ושומרים על קשר רציף עם צוות בית הספר.

הייחודיות של מרכז הלמידה שלנו באה לידי ביטוי בעיקר באחריות של כל תלמיד להצלחתו האישית.

ההרשמה לשיעורים בתבלין מתבצעת שבוע מראש.

בידי כל תלמיד הזכות לבחור את המורה ואת מועד השיעור.

זכות הבחירה של התלמיד יוצרת את המחויבות שלו ללמידה.

דרך ההרשמה לתבלין התלמיד רוכש מיומנויות של תכנון מוקדם, היערכות לפי לוח מבחנים ובניית סדרי עדיפות.

המענים הלימודיים ניתנים במסגרת שיעורים פרטיים או בקבוצות לימוד.