לגבי קורסים בחקלאות לבני נוער

קורסים בחקלאות ניתן לקחת במגוון של מסגרות לימודיות שונות כולל במסגרת לימודים בפנימיות חקלאיות לבני נוער. קורסים בחקלאות יכולים להיות משולבים בלימודים לבגרות, באופן שהלימודים העיוניים מושלמים בעבודה חקלאית מעשית בשטח. הדבר מתאפשר במגוון של מגמות ובהתאם למסגרות החקלאיות הזמינות בסביבת הפנימייה. קורסים בחקלאות נעשים תוך שיתוף פעולה עם ענפים משקיים רלוונטיים ובדגש, על חקלאות בת קיימא, מתוך תפיסה סביבתית השמה את עתיד הסביבה והאנושות במרכז.

 שינוי תדמיתי

כיום בציבור הישראלי הקונוטציה השלילית שנלוותה לפנימיות הולכת ונעלמת, כאשר החינוך הפנימייתי במסגרות החקלאיות נעשה מוערך בציבור הרחב בשנים האחרונות. אנשי חינוך והורים רבים מבינים את האופן שבו לימודי חקלאות מעשית מקדמים את בני הנוער בתחום החברתי והאישי. הפעילויות הלימודיות והפרקטיות של לימודי חקלאות מעשית שנעשים, במהלך היומיום בפנימייה מסייעים לתלמידים להעמיק בזהותם, לבסס את אופיים ולגלות את כישוריהם, תוך העצמת התחושות האישיות, של ביטחון ומסוגלות עצמית גבוהה. במסגרות של הפנימיות החקלאיות, החניכים עוברים קורסי חקלאות מעשית ונהנים להקים ולתחזק גינות ירק, לטפל בחממות, לטפל בבעלי חיים ועוד. במקרים רבים, התוצרת החקלאית שמגדלים התלמידים מיועדת לצריכה עצמית במסגרות החינוכית בהם הם שוהים. הלימודים הפורמליים והבלתי פורמליים של הפנימיות החקלאיות, יכולים לטפח ולהעצים את ערכי הנוער, בנוגע לאיכות הסביבה, אהבת הסביבה והבנה של החשיבות בשמירה על הטבע ועל מגוון החיים בעולמנו.

חקלאות אורגניות

במסגרת קורס חקלאות אורגנית בני הנוער לומדים להעמיק את הבנתם בחקלאות ביולוגית ואורגנית בישראל. מלבד העמקה בהיסטוריה של היווצרות החקלאות האורגנית בעולם במהלך קורסים בחקלאות התלמידים לומדים להבין, את החשיבות של החקלאות האורגנית לייצור בר קיימא ותרומתה לאיכות הסביבה בשימוש בשיטות של ייצור קומפוסט ומחזור פסולת. מבחינה מעשית במהלך קורס חקלאות אורגנית לא רק לומדים להכיר את החומרים המותרים לשימוש בחקלאות האורגנית, אלא עושים בהם שימוש מעשי תוך יישום שיטות אורגניות להזנה, עיבוד הקרקע וחיטוי הקרקע, לשם גידול בפועל של פירות וירקות ובמקרים רבים אף של בעלי חיים כגון עופות לביצים.

קורסים בחקלאות בכפר הנוער החקלאי עיינות

כפר הנוער עיינות הוא מרכז חינוכי, ערכי, לימודי ותרבותי עוד טרם קום המדינה ומהווה מרכז חדשנות ייחודי לראייה עתידית חינוכית. קהילת כפר הנוער עיינות חרתה על דגלה עשייה חינוכית משמעותית המבוססת על ערכים של סובלנות, שוויוניות, ביטחון ומוגנות, אחריות הדדית ומעורבות חברתית וסביבתית של חניכי הכפר והצוות החינוכי במקום.