Project Description

חברת “אורבוטק” משתפת פעולה בשנים האחרונות עם הכפר וזה בא לידי ביטוי בעיקר בהתנדבות העובדים המוכשרים בחברה.

המתנדבים מעבירים שיעורים פרטיים, חלקם מפעילים חוגים אטרקטיביים וחלקם חונכים את תלמידינו לאורך השנה.

שיתוף פעולה זה מוצלח בעיקר משום שחברת אורבוטק שמה לנגד עיניה את המחויבות שלה לטובת החינוך ורואה זאת כערך עליון.

אשרינו שהתברכנו בנתינה מסוג זה.