Project Description

מצמיחים מצוינות! השבוע התבשרו אנשי החינוך בכפר הנוער עיינות – נעמת על זכייתם בפרס החינוך המחוזי של המנהל לחינוך התיישבותי לשנה”ל תש”פ וכמומלץ לפרס החינוך הארצי.
כפר הנוער עיינות – נעמת היה אחד מבין כ – 180 תיכונים  שנבחנו במחוז – על פי קריטריונים מובנים ונבחר לאחר תהליך ארוך שכלל הבין השאר המלצות וסיורים של ועדת הפרס.
בין הקריטריונים שנבחרו היו למידה משמעותית, מעורבות חברתית, אקלים חברתי ועוד.
נעם שפר, מנהל כפר הנוער עיינות – נעמת: “כפר הנוער עיינות – נעמת חרט על דגלו את החינוך למצוינות אקדמית, חברתית וסביבתית.
הזכייה במחוז והמעבר לשלב התחרות  הארצית לא יכול היה להתרחש ללא הצוות החינוכי  פורץ הדרך בכפר, שעושה לילות כימים לחדש, להתאים תכנים ולקדם את חניכי וחניכות הכפר למצוינות.
הכפר מהווה פלטפורמה למימוש חזוננו בשיתוף פעולה מלא בין צוות החינוך המגוון וחניכי וחניכות הכפר.
אנו גאים בזכייה זו ובאותו הרוח נמשיך לעשות חינוך מצוין.