Project Description

בתקופת האביב מתקיים מירוץ עיינות מדי שנה. כפר הנוער עיינות – נעמת בוחר עמותה של ילדים בעלי צרכים מיוחדים ותורם את כל ההכנסות מהמירוץ לטובת אותה עמותה. העובדה שתלמידינו מפיקים את האירוע מאוד מיוחדת בעינינו והם עושים זאת על הצד הטוב ביותר בליווי המקצועי של הצוות בכפר. מירוץ עיינות פונה למשפחות ספורטיביות בכל הגילאים והמקצים משולבים – חלקם תחרותיים וחלקם מיועדים לילדים וטף.

נתינה לקהילה היא ערך עליון עבור הכפר ותלמידיו ואנו מיישמים זאת הלכה למעשה לאורך כל השנה